Prezentarea Fundaţiei Cartea Călătoare

Să te joci când eşti mic, să mergi la şcoală când creşti mai măricel, să înveţi după manuale şi cursuri frumos tipărite, să citeşti un roman pasionant, un ziar, să vezi un film cu prietenii la cinematograf sau la televizor, să navighezi pe Internet, să te plimbi prin oraş, să faci cumpărături……
Lucruri fireşti, activităţi banale.

Dar dacă te-ai născut orb?
Dar dacă ai orbit în plin elan al tinereţii?
Dar dacă ai orbit în plină vigoare a maturităţii?
Mai e oare banal?
Să mergi de-acasă până la magazinul din colţ, să mai citeşti o carte sau să-ţi continui studiile, să-ţi păstrezi locul de muncă sau să-ţi conduci afacerea?

Pe cât de risipitoare e bogăţia vederii pe atât de zgârcită e sărăcia orbirii.
Nu închide ochii pentru a te pune în locul unui orb, n-ai să înţelegi nimic. Nu întunericul îl sperie pe orb, ci lipsa speranţei de a fi un pic ca tine.

Există organizaţii care îi ajută să treacă mai uşor prin viaţă. Noi suntem una dintre ele. Fundatia Cartea Călătoare de 12 ani este în slujba lor.

Vrei să fii alături de noi? Informează cât mai multe persoane despre serviciile oferite de Fundaţia Cartea Călătoare !

 

Cine suntem…

Fundaţia Cartea Călătoare a fost înfiinţată pe data de 26 noiembrie 1996. Misiunea fundaţiei este aceea de a facilita accesul nemijlocit la informaţie și educaţie pentru persoanele cu deficienţe de vedere din România. Serviciile oferite de noi au ca scop dobândirea unei cât mai mari independenţe pentru aceste persoane.

Cu ajutorul echipamentelor şi softurilor asistive un orb poate să lucreze la un computer, să acceseze Internetul, să citească o carte în format electronic sau să desfăşoare o muncă similară cu o persoană văzătoare.

Prin serviciile noastre noi le asigurăm suportul necesar pentru a se informa în orice domeniu sau pentru a urma orice formă de învăţământ.

Fundaţia Cartea Călătoare a derulat multe proiecte de pionierat în domeniul asistenţei persoanelor cu deficienţe de vedere, dintre care menţionăm:

Organizarea primelor cursuri din România adresate elevilor şi profesorilor nevăzători privind utilizarea computerelor prevăzute cu tehnologii de acces. Peste 200 de persoane cursate, dintre care unii au devenit la rândul lor instructori.

Crearea primei biblioteci electronice cu carţi accesibilizate pentru deficienţi de vedere.

Publicarea lunară a primei reviste audio pe compact disc adresată nevăzătorilor din România.

Accesibilizarea pentru nevăzători a filmelor artistice şi documentare.

Crearea primei liste de discuţii prin email a nevăzătorilor din România.

Introducerea în România a sistemului Daisy de accesibilizare a cărţilor pentru nevăzători.

Încă din 1998 am conectat la Internet toate şcolile şi liceele speciale pentru deficienţi de vedere din România, înaintea multor licee cu renume din învăţământul de masă.

Am dotat toate liceele pentru deficienţi de vedere cu imprimante speciale pentru tipărirea de materiale didactice în scrierea Braille.

Am dotat cu computere peste 10 filiale ale Asociaţiei Nevăzătorilor din România.

Am organizat un curs de orientare cu ajutorul bastonului alb.

Dupa ce a tradus și  tipărit, în braille, Ghidul internațional de transcriere a notației muzicale in braille, FCC este capabilă să converteasca în braille orice partitură și în același timp, nevăzătorii, care folosesc acest ghid, pot descifra independent partiturile transcrise in braille.
Pe baza ghidului am accesibilizat deja primele 3 manuale școlare de muzica și 3 metode simple de învățat diverse instrumente muzicale.

Organizarea concursului național „Muzica e șansa ta!” editia I, în toate școlile de nevăzători.

Fundația are peste 2000 de beneficiari ai serviciilor sale.

 

Serviciile oferite de Fundaţia Cartea Călătoare

Accesibilizăm cărţi, manuale şi cursuri universitare convertindu-le în format audio Daisy pentru persoanele care nu ştiu să folosească un computer sau în format electronic pentru utilizatorii de computere cu sinteză vocală.

Accesibilizare partituri muzicale.

Realizăm cărţi audio Daisy care pot fi împrumutate gratuit de la marile biblioteci publice din România.

Adaptăm filme artistice şi documentare prin adăugarea de comentarii audio care descriu imaginile relevante pentru înţelegerea acţiunii.

Accesibilizăm informaţii de interes public în beneficiul persoanelor cu deficienţe de vedere.

Oferim asistenţă pentru achiziţionarea, configurarea şi depanarea echipamentelor şi softurilor asistive pentru persoanele cu deficienţe de vedere.

Oferim iniţiere în folosirea computerului prevăzut cu echipamente asistive (utilizare Windows, IOS, aplicaţii de birou, utilizare email şi navigare web).